Agencja Ubezpieczeniowa Marianna Macherska Słyk

Perfekcyjny dzień, perfekcyjne Rozwiązania Ubezpieczeniowe

Ubezpieczenia OC Lekarzy i innych zawodów medycznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010 r. (na podstawie art. 48a, dodanego do Ustawy o Zawodzie Lekarza i Lekarza Dentysty z 1 stycznia 2012 r.) od dnia 12 czerwca 2012 roku obowiązuje nowe ubezpieczenie OC skierowane do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód:
  1. w zakładzie opieki zdrowotnej
  2. w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej
  3. w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej
  4. w ramach grupowej praktyki lekarskiej

Lekarze / lekarze dentyści podlegają obowiązkowi zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych.

Nie wszyscy lekarze są objęci nowym obowiązkiem ubezpieczenia. Według interpretacji Ministra Zdrowia obowiązek zawarcia umowy nowego ubezpieczenia OC nie dotyczy lekarzy zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej w ramach umowy o pracę. W ich przypadku odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom w związku z wykonywaniem zawodu jest ograniczona na mocy art. 120 KP, a podmiotem wyłącznie zobowiązanym do naprawienia szkody jest ich pracodawca. Należy jednak pamiętać, że pracodawca na mocy zapisów art. 119 i 120 KP może pociągnąć pracownika do odpowiedzialności do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.